Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλώς ήλθατε στο Διαδικτυακό Τόπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το οποίο μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή/και άλλους ημεδαπούς φορείς ή Aρχές, τη χορήγηση υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε κλάδους και σε επίπεδα που είναι σύμφωνα με τα προγράμματα του.


Τελευταία Ενημέρωση


Τελευταία Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/21

Τελευταία Ενημέρωση ΠΑΡΑΤΑΣΗ/3/20-21/ΑΙΤΗΣΗ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση ΠΑΡΑΤΑΣΗ/3/20-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση ΠΑΡΑΤΑΣΗ/2/20-21/ΑΙΤΗΣΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση ΠΑΡΑΤΑΣΗ/2/20-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση ΠΑΡΑΤΑΣΗ/1/20-21/ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση ΠΑΡΑΤΑΣΗ/1/20-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΜΕΧΤ) ΓΙΑ ΤΟ 2022

Τελευταία Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/21

Τελευταία Ενημέρωση Υποτροφίες από τη Σλοβακική Δημοκρατία για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Τελευταία Ενημέρωση 4/20-21/ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση 4/20-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση 4/20-21/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ

Τελευταία Ενημέρωση ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021/22 ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/21





Εγγραφή Μέλους  Ερωτήσεις/Εισηγήσεις