Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλώς ήλθατε στο Διαδικτυακό Τόπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το οποίο μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή/και άλλους ημεδαπούς φορείς ή Aρχές, τη χορήγηση υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε κλάδους και σε επίπεδα που είναι σύμφωνα με τα προγράμματα του.


Τελευταία Ενημέρωση


Τελευταία Ενημέρωση Υποτροφίες που προσφέρει η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ για πτυχιακές σπουδές στην Κύπρο και στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Τελευταία Ενημέρωση ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019/20

Τελευταία Ενημέρωση Υποτροφίες που θα προσφερθούν από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για σπουδές σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Τελευταία Ενημέρωση Παραχώρηση μίας Κρατικής Υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού Campus France για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Τελευταία Ενημέρωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CAMPUS FRANCE, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Τελευταία Ενημέρωση ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL)

Τελευταία Ενημέρωση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Εγγραφή Μέλους  Ερωτήσεις/Εισηγήσεις