Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλώς ήλθατε στο Διαδικτυακό Τόπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το οποίο μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή/και άλλους ημεδαπούς φορείς ή Aρχές, τη χορήγηση υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε κλάδους και σε επίπεδα που είναι σύμφωνα με τα προγράμματα του.


Τελευταία Ενημέρωση


Τελευταία Ενημέρωση ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017/2018. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 - 2.00 Μ.Μ.

Τελευταία Ενημέρωση ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017/2018. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 - 2.00 Μ.Μ.

Τελευταία Ενημέρωση 50 SCHOLARCHIPS FOR "MODERN GREEK LANGUAGE AND CULTURE" (2017/18) FOR FOREIGN NATIONALS - CLOSING DATE FOR APPLICATIONS IS 6/9/2017

Τελευταία Ενημέρωση STATE SCHOLARSHIPS FOR UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE STUDIES IN CYPRUS AND ABROAD FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 - GLOSING DATE AND TIME FOR SUBMISSIONS: 27 OCTOBER 2017 - 2:00M.M.

Τελευταία Ενημέρωση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017/2018 - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τελευταία Ενημέρωση ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 - 2:ΟΟ Μ.Μ.
Εγγραφή Μέλους  Ερωτήσεις/Εισηγήσεις