Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις
1. Τι είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.)

2. Ποια είναι τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος;

3. Τι επιπέδου υποτροφίες προσφέρει το Ι.Κ.Υ.Κ.;

4. Ποια είναι η αξία της κάθε υποτροφίας;

5. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

6. Υπάρχει πρόγραμμα υποτροφιών με μόνο κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση;

7. Ποια πρόσωπα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση;

8. Ποια πρόσωπα δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση; Πρόσωπα που:

9. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για υποτροφία για δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό;

10. Υπάρχει όριο ηλικίας για να υποβάλει κάποιος αίτηση για υποτροφία για πτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές;

11. Σε ποια πανεπιστήμια έχω την δυνατότητα να διεκδικήσω υποτροφία μέσω του Ι.Κ.Υ.Κ.;

12. Ποια είναι η διαδικασία προκήρυξης των υποτροφιών;

13. Μπορώ να υποβάλω αίτηση χωρίς να υπάρχει δημοσιευμένη θέση;

14. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές όταν η φοίτησή μου είναι μερική;

15. Μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά την αίτησή μου;

16. Όταν πληρώ τα κριτήρια για τη διεκδίκηση υποτροφίας είναι σίγουρο ότι θα μου παραχωρηθεί;

17. Είμαι ήδη υπότροφος του Ιδρύματος. Πρέπει να υποβάλω κάθε χρόνο αίτηση για ανανέωση της υποτροφίας μου;

18. Ποια η ταχυδρομική διεύθυνση του ΙΚΥΚ;

19. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το ΙΚΥΚ;


1. Τι είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και στοχεύει στην ενίσχυση των Γραμμάτων, των Επιστημών και των Τεχνών στην Κύπρο μέσα από την ετοιμασία, την προώθηση και την υλοποίηση προγράμματος υποτροφιών (σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα) για σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Ποια είναι τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος;

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (β) Ο Πρόεδρος (γ) Ο Αντιπρόεδρος (δ) Ο ΓραμματέαςKάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Τι επιπέδου υποτροφίες προσφέρει το Ι.Κ.Υ.Κ.;

Το Ι.Κ.Υ.Κ. προσφέρει υποτροφίες πτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


4. Ποια είναι η αξία της κάθε υποτροφίας;

Η αξία της κρατικής υποτροφίας για πτυχιακές σπουδές ανέρχεται σε €3.000 ετησίως, για μεταπτυχιακές σπουδές, ανέρχεται συνολικά στις €4.000 και για διδακτορικές σπουδές ανέρχεται σε €4.000 ετησίως για τρία έτη σπουδών. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


5. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία μοριοδοτείται μία αίτηση, είναι ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά. Για κάθε Πρόγραμμα υποτροφιών δίνεται ξεχωριστή βαρύτητα στα κριτήρια μοριοδότησης. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


6. Υπάρχει πρόγραμμα υποτροφιών με μόνο κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση;

Ναι. Κάθε χρόνο παραχωρείται αριθμός υποτροφιών κάτω από το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ μόνο για πτυχιακές σπουδές. Τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά κριτήρια καθορίζονται στις εκάστοτε ανακοινώσεις του Ιδρύματος.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


7. Ποια πρόσωπα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση;

(α) Πρόσωπα που κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι για διάρκεια τριών ετών, πριν από την έναρξη των σπουδών τους, διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών και συνεχίζουν να διαμένουν (στην Κύπρο), κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους. (β) Πρόσωπα που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι: (i) O ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, και (ii) Oι ίδιοι κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο. (Στις περιπτώσεις των παραγράφων (i) και (ii) πιο πάνω, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής στην Κύπρο). Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


8. Ποια πρόσωπα δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση; Πρόσωπα που:

(α) Έχουν ήδη πάρει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για σπουδές στην Κύπρο ή το εξωτερικό και μετά από παρακολούθηση ενός κύκλου σπουδών, απέκτησαν πτυχίο (όσον αφορά τις πτυχιακές υποτροφίες) και μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Μάστερ (όσον αφορά τις μεταπτυχιακές υποτροφίες), (β) Παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας ή προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος, (γ) Παρακολουθούν σπουδές για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου ή επαγγελματικής κατάρτισης ή ειδίκευσης (όπως π.χ. Chartered ή Certified Accountancy, Εξειδίκευση στην Ιατρική, κ.τ.λ.). (δ) Ενώ είχαν υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, έχουν τύχει αναστολής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε λόγο εκτός για σκοπούς σπουδών. (ε) Παρακολουθούν σπουδές εξ’ αποστάσεως ή σπουδές ανοικτού Πανεπιστημίου ή προγράμματα μερικής φοίτησης, και (στ) Δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις και όρους του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμου, των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Κανονισμών, καθώς και τους όρους της σχετικής προκήρυξης υποτροφιών.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


9. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για υποτροφία για δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό;

Ναι. Με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε ήδη πάρει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για σπουδές στην Κύπρο ή το εξωτερικό και αποκτήσατε το ίδιο ακαδημαϊκό προσόν με αυτό για το οποίο υποβάλλετε την αίτηση σας. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


10. Υπάρχει όριο ηλικίας για να υποβάλει κάποιος αίτηση για υποτροφία για πτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές;

Αίτηση δικαιούνται να υποβάλουν πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 25 ετών για πτυχιακές σπουδές και πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 40 για μεταπτυχιακές σπουδές. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


11. Σε ποια πανεπιστήμια έχω την δυνατότητα να διεκδικήσω υποτροφία μέσω του Ι.Κ.Υ.Κ.;

Μπορώ να διεκδικήσω υποτροφία στα πιο κάτω Eκπαιδευτικά Ιδρύματα: · Δημόσια Πανεπιστήμια της Δημοκρατίας σε προγράμματα σπουδών που είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. · Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου σε προγράμματα σπουδών που είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. · Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας · Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού που έχουν τύχει αναγνώρισης ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργούν. · Τη Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας/Θεσσαλονίκης ή την Ανώτερη Δραματική Σχολή Τέχνης Καρόλου Κουν. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


12. Ποια είναι η διαδικασία προκήρυξης των υποτροφιών;

(α) Για κάθε Πρόγραμμα υποτροφιών δημοσιεύεται ξεχωριστή Ανακοίνωση περί τις αρχές κάθε έτους: - Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας - Στον ημερήσιο Τύπο, και - Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.cyscholarships.gov.cy Παράλληλα, γίνεται και τηλεοπτική πληροφόρηση προς το κοινό, μέσω ενημερωτικών εκπομπών. (β) Στην κάθε Ανακοίνωση αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία της υποτροφίας, όλα τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι και, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να μπορεί ένα πρόσωπο να υποβάλει αίτηση. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


13. Μπορώ να υποβάλω αίτηση χωρίς να υπάρχει δημοσιευμένη θέση;

Αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται μόνο μετά από την προκήρυξή τους.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


14. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές όταν η φοίτησή μου είναι μερική;

Ναι, υπό προϋποθέσεις όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης σπουδών. Λεπτομέρειες αναφέρονται στις ανακοινώσεις του Ιδρύματος. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


15. Μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά την αίτησή μου;

Όχι. Στο παρόν στάδιο δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή ή/και παραλαβή αιτήσεων. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


16. Όταν πληρώ τα κριτήρια για τη διεκδίκηση υποτροφίας είναι σίγουρο ότι θα μου παραχωρηθεί;

Η υποβολή αίτησης για υποτροφία, δεν εξυπακούει κατ’ ανάγκη τη χορήγηση υποτροφίας, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτούμενων σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται στον κρατικό προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


17. Είμαι ήδη υπότροφος του Ιδρύματος. Πρέπει να υποβάλω κάθε χρόνο αίτηση για ανανέωση της υποτροφίας μου;

Όχι. Από τη στιγμή που έχετε συμβόλαιο με το Ι.Κ.Υ.Κ. για την παραχώρηση υποτροφίας, δεν χρειάζεται να υποβάλλετε νέα αίτηση κάθε χρόνο. Η ανανέωση της υποτροφίας γίνεται αυτόματα με την προσκόμιση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών δικαιολογητικών. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


18. Ποια η ταχυδρομική διεύθυνση του ΙΚΥΚ;

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Οδός Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος Όροφος 1065 Λευκωσία ή Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Τ.Θ. 23949, 1687 ΛευκωσίαKάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


19. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το ΙΚΥΚ;

ΤΗΛ.: 22456433 ΦΑΞ: 22673910 EMAIL: info@ikyk.mof.gov.cy ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.cyscholarships.gov.cyKάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας