Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νομοθεσία


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου διέπεται από τους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμους του 2006 έως 2009 και από τους περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικούς) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2007 έως 2009.ΑρχείοΕγγραφή Μέλους  Ερωτήσεις/Εισηγήσεις