Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αποστολή


Το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή/και άλλους ημεδαπούς φορείς ή Aρχές, τη χορήγηση υποτροφιών τόσο σε πολίτες της Δημοκρατίας όσο και σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε κλάδους και σε επίπεδα που είναι σύμφωνα με τα προγράμματα του.

Εγγραφή Μέλους  Ερωτήσεις/Εισηγήσεις