Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικές Υποτροφίες / Βοηθήματα Παθόντων - Ανακοινώσεις - Αιτήσεις > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (19,65/20, 98,25/100, Α*Α*Α*Α ΚΑΙ ΑΝΩ) - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2023/24

Κρατικές Υποτροφίες / Βοηθήματα Παθόντων - Ανακοινώσεις - Αιτήσεις


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (19,65/20, 98,25/100, Α*Α*Α*Α ΚΑΙ ΑΝΩ) - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2023/24


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Programma_Aristeias_na_min_simplirwthei_i_Exousiodotisi_Trapezwn.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 199.66Kb)

Εγγραφή Μέλους  Ερωτήσεις/Εισηγήσεις