Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Κρατικές Υποτροφίες / Βοηθήματα Παθόντων - Ανακοινώσεις - Αιτήσεις • Σπουδαστικά Βοηθήματα που παραχωρεί η Κυπριακή Δημοκρατία, σε δικαιούχους παθόντες για προπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24

 • Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Παραχώρηση Σπουδαστικών Βοηθημάτων που παραχωρεί η Κυπριακή Δημοκρατία, σε δικαιούχους ΠΑΘΟΝΤΕΣ/ΠΑΘΟΥΣΕΣ για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές - Ακαδημαϊκό Έτος 2023/2024

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023/24

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ CY LOGIN

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (19,65/20, 98,25/100, Α*Α*Α*Α ΚΑΙ ΑΝΩ) - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2023/24

 • Σπουδαστικά Βοηθήματα που παραχωρεί η Κυπριακή Δημοκρατία, σε δικαιούχους παθόντες για μεταπτυχιακές σπουδές για ακαδημαϊκό έτος 2023/24

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023/24

 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023/24

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2023/24

 • ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 • Εγγραφή Μέλους Ερωτήσεις/Εισηγήσεις