Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικές Υποτροφίες / Βοηθήματα Παθόντων - Ανακοινώσεις - Αιτήσεις > ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019/20.

Κρατικές Υποτροφίες / Βοηθήματα Παθόντων - Ανακοινώσεις - Αιτήσεις


ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019/20.  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 438 (ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ)

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 439 (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ)

  • ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 105 (ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ)
  • Εγγραφή Μέλους  Ερωτήσεις/Εισηγήσεις