Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υποτροφίες από άλλες Κρατικές Υπηρεσίες/ Παραχωρούσες Αρχές - Ανακοινώσεις - Αιτήσεις > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Υποτροφίες από άλλες Κρατικές Υπηρεσίες/ Παραχωρούσες Αρχές - Ανακοινώσεις - Αιτήσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 15 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει, σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης του, την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη διεκδίκηση των πιο πάνω υποτροφιών, μέχρι την Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, ώρα 2:00 μ.μ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 428 και Αίτηση με αρ. 97 από τα Γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν, συστημένη μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Ελλιπείς ή / και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες στα Τηλέφωνα 22 456433, (ΙΚΥΚ) και 22 404102/152 (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας) ή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:ikyk@ikyk.org.cy.  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • ΑΙΤΗΣΗ
  • Εγγραφή Μέλους  Ερωτήσεις/Εισηγήσεις